Historia om/Story about Chinese Crested Dog

Chinese Crested Dog

Det engelska rasnamnet är Chinese Crested. Det sista ordet i namnet motsvarar på svenska ungefär hårtofs eller hjälmprydnad.

Nakenhundens historia går tillbaka till förhistorisk tid. För flera tusen år sedan uppstod en mutation i Afrika, en hårlös hund som fått namnet Canis Africanis. Dessa hundar användes i avel och blev grunden till olika hårlösa raser. Nakenhunden är alltså inte ett modernt påfund. I en forntid kom hårlösa hundar från Afrika till Kina. Därifrån kom de till Amerika och England. Det finns ingen dokumentation om kinesen i Amerika från denna tid.

Redan under Han-Dynastin 200 f Kr - 200 e Kr hade Mandarinerna uppfödning av hårlösa hundar. Bland Aztekerna tillbads de hårlösa hundarna då de ansågs ha magisk och helande kraft på astmatiska och reumatiska sjukdomar.

Chinese Crested är alltså en mycket gammal ras och inte ett resultat av moderna tiders avel.

Den kinesiska nakenhunden, som vi känner den idag härstammar från Latinamerika och Amerika.

Redan 1870-1904 hämtades nakenhundar från Afrika, Kina, Mexico och Sydamerika för att delta som kuriosainslag på utställningar i England. 1928 ställdes en afrikansk nakenhund ut på Cruft´s, Ting of Helovan, ägare Mrs. Loyd.

Det var först på 60-talet som Chinese Crested blev känd ras i England. Mrs. Ruth Harris, kennel Staround, har lagt en stor del av grunden till dagens kinesiska nakenhundar. Hennes linjer ligger bakom mycket av dagens avelsmaterial i England och i Norden. 1969 bildades The Chinese Crested Dog Club i England, med första rasutställning 1974. Året efter, 1975, bildades The American Chinese Crested Dog Club. I Sverige bildades Chinese Crested Club 1991.

Den första kinesiska nakenhunden kom till Sverige på 1940-talet, men det var först 1972 som Cecilia Holmstedt importerade hundar från England och började sitt avelsarbete. Den första kullen att födas i Sverige var den 18/9-72 hos Camilla Corcuera på Ekensbergs slott utanför Södertälje.

Pudervipporna var på denna tid inte godkända för utställning men kunde registreras och användas i aveln. Fr.o.m 1984 kan de ställas ut. Det har givit rasen en ökad populäritet, vilket är helt naturligt eftersom Powder Puff (P/P) har samma härliga mentalitet om än kanske något dämpad (i de flesta fall) jämfört med sin nakne broder. Otaliga är de som tagit vägen via Powder Puff till Naket. Puffen är ju genom sin päls mer "naturlig" och vanlig hund.

Den kinesiska nakenhunden introducerades på sin tid som den perfekta "allergikerhunden". Det har visat sig stämma i många fall, dock kan man inte utgå ifrån att alla allergiker kan klara en nakenhund. Det är ju inte enbart pälsen som är allergiframkallande. Allergifrågan är mycket komplicerad.

Allmän beskrivning

Chinese Crested Dog finns i två varianter, en hårlös och en med päls. Varianterna föds i samma kullar och den nakna varianten är genetiskt kopplad till den pälsade (powder puff, eller puff).

Beträffande kroppskonstitution är de båda varianterna lika utom vad gäller behåring, tandanlag och tassar.

Vare sig "kinesen" är naken eller pälsad är det en exotisk upplevelse att träffa denna lilla hund. Många människor fastnar för powder puffen och ryggar tillbaka vid åsynen av den nakna. Till deras för våning visar det sig att den nakna är behaglig och mjuk att klappa och känna på. Andra fastnar direkt för den nakna och kan sedan inte tänka sig något annat.

Temperament

"Kinesen" är en alert och mycket intelligent hund med ett väsen som ytterligare förstärker det exotiska intrycket. Rasen är både påhittig och självständig, kombinerar man det med en uttalad flockkänsla och en vilja att vara sin ägare till lags, utom när det i kinesens ögon finns viktigare saker att ta sig för, så har man kinesen i ett nötskal.

De tycker mycket om sällskap och har gärna en rasfrände att leka med. De flesta tycker också om promenader och kan i regel gå lika långt som husse eller matte. Detta gäller dock inte vid otjänlig väderlek och om man är naken. Vid kallare temperaturer nöjer sig också den nakna med kortare rastningar. Sol däremot faller de nakna i smaken och finns en solstol ledig i trädgården eller på balkongen så tas den omedelbart i besittning. Den pälsade brodern däremot föredrar ett mer jämnt klimat så han lägger sig i skuggan bakom solstolen och avvaktar kvällspromenaden.

När kinesen själv vill, är han mycket duktig på agility och kan snabbt och felfritt ta sig runt banan. Nästa gång kan det vara annat som är av större intresse och då är kinesen totalt oförstående till aktiviteten ifråga. Många är de som vid åsynen av några kineser på promenad utbrustit "oh, titta det måste vara cirkushundar". Att roa sig själv och andra med att både dansa och gå på bakbenen är ett vanligt fenomen dessutom kan det ju vankas en godbit efter en sådan uppvisning.

Fostran

En kines behöver en normal fostran och är inte så liten och bräcklig som han kan få oss att tro. Fostran som givetvis ska ske med varsam hand ska börja från första dagen. Svårigheten med en kines är inte att han är svår att fostra utan att husse och matte tror att det inte behövs, eller ens har hjärta att säga nej till denna sköra lilla varelse.

Rasrelaterade problem

Vad gäller kinesernas hälsostatus så finns ännu ingen statistik på vad som ev. kan vara genetiska problem. Det finns däremot uppgifter på att flera kineser nått över 15 årsstrecket. För övrigt hänvisas till avelsrådens sida.

Speciella krav / Skötselråd

Vad gäller skötsel, så behövs det bad en gång i veckan och det gäller båda varianterna. Puffarnas päls kan vara mycket olika och vid ettårs- åldern brukar valppälsen fällas och kan då vara ganska arbetsam . Ett år senare har de flesta fått sin vuxna päls och en del blir då mycket lättare att sköta Detta gäller dock inte alla. En powder puff kräver pälsvård och sköter man pälsen regelbundet så blir det i regel inte några större problem men ett visst intresse för pälsvård bör finnas så att det inte känns betungande.

De nakna ska också ha sitt bad och sin finputsning någon gång i veckan. I "tonåren" kan även här, extra bad behövas för att hålla huden ren och smidig. Vid stark blåst eller köld behöver den nakna ha ett täcke som skydd.

Chinese Crested Naked Kinesisk nakenhund

Chinese Crested Illustrated standard

Illustrated Standard
With an explanation of teeth and coat by Lorraine Chippindale
Lorraine Chippindale - Chinaroad

General Appearance

The Chinese Crested is believed to have evolved from the African hairless dogs. These dogs were traded among merchants and sailors thereby making their way to ancient port cities around the world. The Chinese, who seemed to favor dogs of smaller size, selectively bred the African hairless to a smaller size and continued an active trade. Explorers, as early as the 1500s, found these dogs in ports throughout Central and South America as well as African and Asian cities.

GENERAL APPEARANCE - A small, active and graceful dog; medium to fine boned, smooth hairless body, with hair on feet, head and tail only; or covered with a soft veil of hair.

Explanation:

The Chinese Crested is found in two varieties, Hairless and Powderpuff, and both types can be found in the same litter. The main difference between the two varieties is the hair coat, of course, but the Powderpuffs can also have a drop ear, which is not permitted in the hairless variety. The Powderpuffs are not subject to as many genetic defects as their hairless siblings and need to be retained in the breeding pool to maintain the health of the hairless Cresteds.

 

CHARACTERISTICS - Two distinct types of this breed; Deer type, racy and fine boned, and Cobby type, heavier in body and bone.

 

HEAD AND SKULL -

 Slightly rounded and elongated skull. Cheeks cleanly chiselled, lean and flat, tapering into muzzle. Stop slightly pronounced but not extreme. Head smooth, without excess wrinkles. Distance from base of skull to stop equal to distance from stop to tip of nose. Muzzle tapering slightly but never pointed, lean without flews. Nose a prominent feature, narrow in keeping with muzzle. Any colour nose acceptable. Head presenting graceful appearance, with alert expression. Lips tight and thin; An ideal crest begins at the stop and tapers off down neck. Long and flowing crest preferred, but sparse acceptable.

Explanation:

The head is wedge shaped when viewed from above. The skull itself is gently arched across the occiput from ear to ear. The stop is slight but distinct. The head is clean and free from wrinkle.


EARS -
Set low: highest point of base of ear level with outside corner of eye. Large and erect, with or without fringe, except in Powder Puffs where drop ears are permissible.


EYES -
So dark as to appear black. Little or no white showing. Medium size, almond in shape. Set wide apart.

Explanation:

Eyes are dark in darker coloured dogs, but may be a little lighter in lighter coloured dogs, but blue, green, grey or yellow eyes are not acceptable.

EARS

Set low: highest point of base of ear level with outside corner of eye. Large and erect, with or without fringe, except in Powder Puffs where drop ears are permissible.

Mouth - Mun

Jaws strong, with perfect, regular scissor bite, i.e. the upper teeth closely overlapping the lower teeth and set square to the jaws.

Explanation

Scissors or level in both varieties. Missing teeth in the Powderpuff are to be faulted. The Hairless variety is not to be penalized for absence of full dentition.

Due to the hairless gene, the teeth in the Hairless may be smaller and the tiny "tusks" will extend forward, but the Powderpuff should have a regular canine mouth. These tusk-like teeth in the Hairless may be due to a gene that often is seen with other mostly hairless mammals, such as the wild boar and the elephant. Selective breeding may help lessen the tooth problems of the hairless.

Hairless: The Hairless mouth is different from that of a Powderpuff. The teeth of the Hairless variety differ in shape from those in a normal mouth. The canines are conical and point forward; they are referred to as tusks. This is a characteristic which applies to both good and bad "Hairless" mouths.

The shape of the incisors can vary considerably. Some are no more than little pegs protruding from the gums. Others are almost normal. Sometimes a full complement of narrow "pegs" can look as though they have been thrown in haphazardly. The number of teeth present can also vary. In the worst example, many may be missing, having never been present at all.

Occasionally, milk teeth which showed great promise are not replaced with adult teeth; and where milk teeth have been missing, adult teeth can appear! The teeth that are present can be poorly rooted. For example, incisors may point forward like tusks, but they will certainly fall out at an early age. Pre-molars will be missing from the Hairless variety - one, two, or maybe all of them. Even a good Hairless mouth may be without first and second pre-molars, and this should be accepted as normal. Tusks and missing pre-molars are not mentioned in the Standard, but these characteristics should be acknowledged as typical of the Hairless mouth.

A successful breeding program to improve dentition will result in a mouth where all the incisors are evenly placed in each jaw. One or two pre-molars may be missing. The forward-pointing tusks will still remain, but the teeth will be of better quality, and they will not fall out in eighteen months time.

An extremely "hairy" Hairless can look almost like a lightly-coated Powderpuff! They have even been referred to as "semi-coats", which makes things even more complicated for a newcomer to the breed. In order to check whether such a dog is genetically Hairless or Powderpuff, simply look in the mouth. If the dog is genetically Hairless it will have forward-pointing tusks; if it is a Powderpuff it will have a normal mouth.

Puff: The Powderpuff carries no Hairless genes, therefore it has a normal canine mouth, and their mouths are not affected by the Hairless gene mutation. At the front there are six incisors top and bottom. The canine teeth are strong and slightly curved. Behind the canine teeth are four pre-molars and two molars, in both upper and lower jaws. This makes forty-two teeth in all, in a tight scissor bite.

FOREQUARTERS

Shoulders clean, narrow and well laid back. Legs long and slender, set well under body. Elbows held close to body. Pasterns fine, strong, nearly vertical. Toes turned neither in nor out.

Body - Kropp

Medium to long. Supple. Chest rather broad and deep, not barrel-ribbed. Breast bone not prominent. Brisket extending to elbows; moderate tuck-up.

Explanation:

The body is rectagular, measured from the withers to the base of tail slightly is longer than the height at the withers. The topline is "table top" level from behind the withers to the set-on of tail without the pin bones showing.

Tail - Svans

Medium to long. Supple. Chest rather broad and deep, not barrel-ribbed. Breast bone not prominent. Brisket extending to elbows; moderate tuck-up.

Explanation:

The body is rectagular, measured from the withers to the base of tail slightly is longer than the height at the withers. The topline is "table top" level from behind the withers to the set-on of tail without the pin bones showing.

Correct - Korekt

Correct - Korekt

Correct at rest - Korekt

Explanation

The tail may point forward towards the head when on the move. The tip of the tail must never turn down towards the back, or touch the topline. ( Do not confuse the foward falling plume, as part of the loop ) The tail itself must not curl over the back or form a ring (teapot tail).

Hindquarters

Rump well - rounded and muscular, loins taut, stifles firm and long, sweeping smoothly into the well let-down hock. Angulation of the rear limb must be such as to produce a level back. Hind-legs set wide apart.

FEET

 Extreme hare foot, narrow and very long, with unique elongation of small bones between joints, especially in forefeet, which almost appear to possess an extra joint. Nails any colour, moderately long. Socks ideally confined to toes, but not extending above top of pastern. Feet turning neither in nor out.

Drawings adapted from the book Canine Terminology by Harry Spira

Cat foot - katt tass form Unacceptable - Oacceptabel

Hare foot - Hartass form Acceptable but not desired - Acceptabel men inte att föredra

Elinated hare foot- Förlängd hartassform Desired CC foot - Önskvärd CC tass

Explanation - Förklaring

This is a characteristic of the Chinese Crested and is fast disappearing from the breed. To ensure it remains it must be checked. Like many dogs the Chinese Crested hates to have its feet touched, so to examine them without upsetting the dog, just pick it up as you would a horse's foot and bend it backwards. You can soon see the distance from the foot pad to the toe pads from underneath.
·         A cat foot will have the foot pad and the toe pad relatively close together. (See above illustration)
  ·         A hare foot will have the toe pads a longer distance from the main foot pad. (See above illustration)
  ·         An elongated hare foot will have even more distance from the main foot pad. (See above illustration)

Colour - Färger

COLOUR -
Any colour or combination of colours.

Explanation:

All colour including parti-coloured, solids,spotted and tri-coloured are permitted. The shades can range from pale to very rich. Don't let colour sway your judgment - judge for conformation first and foremost!

Coat - Päls

No large patches of hair anywhere on body. Skin fine grained, smooth, warm to the touch. In Powder Puffs coat consists of an undercoat with soft veil of long hair, veil coat a feature.

Explanation - Förklaring

Due to the variable expressivity of the hairless gene, it is almost impossible to eliminate sparse hair in the Crested. Selective breeding can help, but it is a feature we have to live with.

(Editor's note: The coat texture on both varieties is soft, silky and straight of moderate density and length. Thick, heavy, curly or kinky coats are not acceptable. Hair on the face and ears of both varieties may be trimmed for neatness. Additional grooming to be kept at a minimum, and only to present a clean and neat appearance.)

Puff:
The coat of the Powderpuff causes confusion. The Standard calls for an undercoat with a soft veil of long hair. It is only in recent years that a Powderpuff coat has been given real coat care, so we are only just seeing the beauty of the mature coat. The length of the coat will vary: if the Hairless in the line have long crests, the coat will be long; if they are sparsely crested, the coat will be thinner and shorter. The coat is made up of long, soft hairs with coarser guard hairs. When the dog is young these hairs are short and look like an undercoat, but by the time the dog is eighteen months old, they grow through to create the so-called veil. In reality, this is not a very good description and it causes much confusion among judges and breeders. On a well-groomed dog the guard hairs will mingle with the main coat and they will only show if they are a darker colour, which gives a very attractive appearance.

Hairless:
An extremely hairy Hairless will fit the Standard, which has also led to confusion! There is another coat-type, which is seen occasionally. It is shorter and quite coarse. The ears are also smaller than normal and are erect. These types are probably the result of mixed parentage, way back in the evolution of the breed. It is NOT a Powderpuff though, it is a HAIRY HAIRLESS and will not have a normal mouth, but rather forward-pointing tusks.

 

Gate/Movement - Gång/Rörelse

Long, flowing and elegant with good reach and plenty of drive.

Explanation - Förklaring

Movement is quick and lively without a hackney or mincing gait. Topline remains level.

Size - Storlek

SIZE -

  • Ideal height: Dogs 28-33 cm (11-13 ins) at withers
  • Bitches 23-30 cm (9-12 ins) at withers
  • Weight varies considerably, but should not be over 5.5 kg (12 lbs).

Historiska bilder

The egyption sand terrier Egyptisk sandterrier

Mexico’s Xolo became the basis of nany obscure breeds in the nineteenth century

An abundance of myth and misinformation ahs obscured the facts of Chinese crested origin. This makes it difficult to recognize and understand type.

Winner 1963 - Vinnare 1963

Nineteenth Century print of hairless dogs

This illustration depicts four variations of hairless hybrids

19c Hairless dog at Britain’s Tring Museum

Chinese Crested 1920

Pongo owned by the famed canine authority Freeman Lloyed was depicted in numerous dog books

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...

Marina Karlsson | Svar 19.10.2013 13.19

Jag bara älskar dessa hundar! Ska jag ha en hund i framtiden så blir det en kinesisk nakenhund.

kerstin | Svar 18.05.2010 14.03

Helt underbar,

Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

07.06 | 16:32

Hej, Björn!
Men jag har inga valpar i år!
Får se ifall det blir något nästa år!
Lycka till! Det är en underbar ras Prazsky Krysarik
Vänligen Grethe

...
07.06 | 13:37

Hej !
Söker en black/tan hane
Är själv instruktör haft kennel m. m .
Bor i villa stor tomt
Har en gammal amstaff och en yngre
Vår nakenhund har gått bort
BK

...
18.03 | 20:12

Vilken superfin hund.

...
12.01 | 04:26

Gud så söööt!

...
Du gillar den här sidan
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS